Ansökan Avslutad

2018 år ansökan är nu avslutad

 Digital ansökan till den 1 åriga linjen Konstnärlig Idégestaltning öppnar 7 maj

Resultatet av antagningen

Resultatet meddelas måndagen 23 april 2018 på hemsidan samt på skolans dörr. De antagna meddelas även per post. Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast fredagen 25 maj 2018 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer! Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

Konstnärlig Idégestaltning

Digital ansökan sker under perioden måndag 7 maj – tisdag 29 maj 2018 på danid.gbgkonstskola.se.

Se vidare information på Göteborgs konstskolas hemsida.