Registreringen Avslutad

Registrering för digital ansökan är nu stängd.

Den digitala ansökan till grundutbildningarna Måleri 2 år, Grafik 2 år och Skulptur 2 år är avslutad.

Resultatet av antagningen

Resultatet meddelas måndagen 15 maj 2017 på hemsidan samt på skolans dörr. De antagna meddelas även per post. Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast fredagen 26 maj 2017 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer! Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

Konstnärlig Idégestaltning

Digital ansökan sker under perioden måndag 8 maj – fredag 29 maj 2017 på danid.gbgkonstskola.se.

Se vidare information på Göteborgs konstskolas hemsida.