Digital Ansökan Anvisningar

Observera att du inte kan söka både digitalt och med fysiska arbetsprover utan behöver välja ett ansökningssätt.

1. Registrera dig

Du registrerar dig under Ansökan / Registrera dig.

2. Ladda upp arbetsprover

Ladda upp minst 8 och max 16 arbetsprover. Hälften av arbetsproverna ska vara teckningar / skisser / modeller. Övriga valfri teknik. Grafik och skulptur kan sökas med enbart teckningar. Observera att uppladdning av arbetsprover i video / ljud sker på anvisad plats.

Bilder:
Max 3 MB (per bild), 72 dpi,  min bredd 1024 px
Format: .jpg

Rörlig bild / video:
Max 10 MB/video, max 3 minuter  (eller länk till Youtube/Vimeo)
Format:  .mp4 .m4v .mov, .avi

Ljudfiler:
Max 10 MB/ljudfil, max 3 min
Format: .mp3 .wav

Det är den sökandes ansvar att inskickade digitala prover fungerar enligt anvisningarna. Använd förhandsvisningen för att kontrollera din ansökan.

3. Beskrivning av arbetsprover

Du ska ange teknik, originalmått och år. (Längd / min vid video / ljudverk)
Du kan också beskriva arbetsprovet kortfattat i textfältet.

4. Redigera din ansökan

Du har möjlighet att redigera din ansökan under hela ansökningsperioden. Glöm inte att spara!
Logga sedan in senare igen för att komplettera ansökan.

5. Skicka in

När du är klar med din ansökan, klicka på  ”Ansökan klar”. Du får ett bekräftelsemail till din registrerade mailadress när du skickat in din ansökan.

 6. Betala expeditionsavgiften

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska expeditionsavgiften på 100 kr betalas till BG: 5859-0092 före ansökningstidens utgång. Glöm inte att skriva ditt namn och personnummer.

7. Frågor

Kontakta oss på info@gbgkonstskola.se om du har frågor om ansökningsförfarandet.

Resultatet av antagningen

Resultatet meddelas måndagen 15 maj 2017 på hemsidan samt på skolans dörr. De antagna meddelas även per post. Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast fredagen 26 maj 2017 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer! Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

 

Tips

  • Om du har problem med uppladdningen så kontrollera först att du använder tillåtna filformat.
  • Kontrollera att din webbläsare (vi rekommenderar Firefox) tillåter javaScript och cookies.
  • Filnamn. Tänk på att inte använda å, ä, ö, kommatecken, frågetecken eller mellanslag.
  • Om du varit inloggad för länge utan aktivitet så kan du loggas ut automatiskt av säkerhetsskäl. Logga då in igen.
  • Spara ofta! Glöm inte att spara innan du lämnar sidan. Du måste spara för att dina uppgifter och arbetsprover skall skickas till vår server. Om materialet du laddat upp inte finns kvar när du förhandsvisar eller loggar in på nytt beror det på att du glömt att spara.