Villkor för ansökan

Vid registrering godkänner du att de uppgifter du lämnar kommer att registreras och databehandlas hos Göteborgs konstskola.

I giltig ansökan ingår: Arbetsprover, ansökningsformulär på ansökningssidan med sökandes personuppgifter, utbildning eller yrkes- erfarenhet, motivation samt utbildningsbevis (gymnasieutbildning eller högre utbildning).

Resultatet meddelas måndagen 29 april 2019 på hemsidan samt på skolans dörr. De antagna meddelas även per post. Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast fredagen 24 maj 2019 för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS! Skriv namn och personnummer! Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.
Student som påbörjar undervisningen får avräkna anmälningsavgiften mot terminsavgiften som ska betalas in vid terminens början.

Om du som antagen student vill avstå från din plats måste det ske skriftligt senast den 23 juli 2019.
Om sökande har en ettårig konstutbildning och har förbrukat sitt studiemedel på utbildningens nivå är det möjligt att söka direkt till årskurs 2, grundutbildning, inriktning Måleri. Obs! I mån av plats, få platser.

Förhinder för att påbörja eller fortsätta studier befriar från avgift endast om anmälan därom inkommer enligt ovan angiven tid. Avstår student från accepterad utbildningsplats senare, eller avslutar studierna under påbörjat läsår måste avgiften betalas för hela läsåret, eftersom skolan då står med tom och obetald utbildningsplats.

Det är önskvärt att studenten fullföljer hela utbildningen eftersom det finns en pedagogisk tanke bakom det tvååriga upplägget. Giltiga skäl för avbrott efter ett läsår är högskolestudier, sjukdom eller liknande. I dessa fall krävs skriftligt intyg.

Det är viktigt att du som antagen student i god tid kontaktar CSN för att ansöka om studielån. Om du har förbrukat dina studielån enligt CSN:s avdelning A3 för studier vid eftergymnasial, högskoleförberedande konst- och kulturutbildning bör du ha alternativa försörj- ningsmöjligheter med arbetstider som ligger utanför skolans schema.

Intyg om utbildning utfärdas endast för fullföljda studier.

Vid skolan inskriven student har närvaroplikt.