Cookie policy

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem. Du bör läsa denna policy för att förstå vad cookies är, hur vi använder dem, vilka typer av kakor vi använder i.e, informationen vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används. , se vår sekretesspolicy.

Ditt samtycke gäller följande domäner:: dan.gbgkonstskola.se

För mer information om hur vi använder, lagrar och håller dina personuppgifter säkra, kontakta ansvarig : info@gbgkonstskola.se

Vad är cookies ?

Cookies är små textfiler som används för att lagra små information. Cookies lagras på din enhet när webbplatsen laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att göra webbplatsen fungera korrekt, göra webbplatsen säkrare, ge bättre användarupplevelse och förstå hur webbplatsen presterar och att analysera vad som fungerar och var den behöver förbättras.

Hur använder vi cookies ?

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt:

  • Komma ihåg dina val, t ex vald ort, närliggande orter och om du vill se kurser på distans.
  • Komma ihåg om du svarat på formulär.
  • Följa annonsering i medier.
  • Ge underlag till statistik över hur webbplatsen används av besökarna.

Vilken sorts cookies använder vi? ?

Väsentligt: ​​Vissa cookies är viktiga för att du ska kunna uppleva hela webbplatsens funktionalitet. De tillåter oss att hålla användarsessioner och förhindra säkerhetshot. De samlar inte in eller lagrar någon personlig information. Till exempel med dessa cookies kan du logga in på ditt konto och lägga till produkter i din korg och kassan säkert.

Statistik: Dessa kakor lagrar information som antalet besökare på webbplatsen, antalet unika besökare, vilka sidor på webbplatsen har besökts, källan till besöket etc. Dessa data hjälper oss att förstå och analysera hur bra webbplatsen fungerar och där det behöver förbättras.

Funktionell: Dessa är cookies som hjälper vissa icke-väsentliga funktioner på vår webbplats. Dessa funktioner inkluderar inbäddning av innehåll som videor eller delning av innehåll på webbplatsen på sociala medieplattformar.

Dessa cookies hjälper oss att lagra dina inställningar och surfpreferenser samt för säkerhetsändamål:

Listan visar cookies som används på vår webbsida.

CookieBeskrivning
cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
PHPSESSIDWordpress, inloggning, session cookie
wfwaf-authcookieSäkerhetscookie
wordpress_test_cookie
WP+Cookie+check

 


GDPR policy

Behandling av personuppgifter

Göteborgs konstskola behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kunder, studerande, myndigheter och andra intressenter. Uppgifterna används också för statistiska ändamål, för utveckling och analys av konstskolans verksamhet samt för att kunna tillhandahålla god service.

Så fort en personuppgift hanteras så kallas det att personuppgiften behandlas. Det kan vara att den samlas in, registreras, lagras, ändras eller raderas. Behandlingen av personuppgifterna utgår från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi alltid informerar registrerade personer om personuppgiftshanteringen, att vi har ett tydligt syfte med hanteringen, att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Bara de som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem och vi skyddar personuppgifterna genom olika typer av säkerhetsåtgärder.

För dig som är registrerad

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som Göteborgs konstskola får av dig, vårdnadshavare, myndighet eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Göteborgs konstskola verksamhet.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Göteborgs konstskolas kommande kurser och utbildningar. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via chatt, mail och webbformulär.
Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgiften till myndigheter enligt lag och avtal.

I många fall behöver vi dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra dina studier hos oss till exempel om du registrerar dig på någon av våra lärplattformar.

I vissa uppdragsverksamheter lämnar Göteborgs konstskola information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare. I övrigt så lämnar Göteborgs konstskola aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?
Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.
Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Göteborgs konskola ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev, kurskatalog och erbjudanden om Göteborgs konskolas kommande kurser och utbildningar sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Göteborgs konskola har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för den egna verksamheten, och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.
Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.